یک دانشجوی ممتاز شوید

در این مقاله, من دو قانون را که برای تبدیل شدن به یک دانشجوی قوی دنبال کردم, توضیح خواهم داد. اگر توصیه های من را بپذیرید, نمرات بهتری خواهید گرفت و همچنین زندگی متعادل تری خواهید داشت.

محمد
2 سال پیش