Lingulio

به ســوی ترقــی و فراتــــر از آن

دغدغه ما

سنت‌شکنی می‌کنیم.

هر زمان که حرف از آموزش زبان زده میشه، ناخودآگاه تصویر ذهنی‌ای از کتاب‌های مختلف و سنگین، صرف وقت‌ بی اندازه و هزینه‌های سنگین شکل می‌گیره.

اما دغدغه امروز ما چیزی ورای یک آموزش ساده‌ست. چیزی که صرف آموزش نمی‌تونه فرصت بیشتر، زندگی بهتر و تجربه‌ای غنی‌تر رو ارائه کنه

lingulio
lingulio

ماموریت ما

ارزش‌آفرینی از لحظه اول!

بسیاری از دانشجویان، شاغلین و یا صاحبین کسب و کار درباره یادگیری زبان با چالش‌های تکراری گذشته مانند صرف وقت و هزینه‌های زیاد، یادگیری مباحث بیهوده و ناامیدی از روبرو میشن. در حالی که چنین چیزی امروزه قابل قبول نیست؛ به همین سبب، لینگولیو صنعت آموزش رو وارد یک فصل جدیدی مطابق با نیازهای روز و استاندارد جهانی می‌کنه.

داستان ما

کوچیکیم اما جوانه می‌زنیم

لینگولیو ایده‌ای بود در پاسخ به یک خلا واقعی؛ آموزش غیر اصولی و بی توجهی به نیاز زبان‌آموز. ما حمعی از مدرسین، روانشناسان و زبان‌شناسان در لینگولیو شاهد تمام ضعف‌ها و کاستی‌های آموزش زبان بودیم. تصمیم گرفتیم با حداقل‌ها وارد بازی بشیم و راه‌کارهای ذهنیمان رو عملیاتی کنیم؛ مسیری سخت اما شفافه.

درست مثل شما، ما هم از دل دغدغه‌های یک سازمان کوچک، هدف بزرگی رو دنبال و قطعا در آینده به اهدافمون خواهیم رسید.

lingulio

جامعه لینگولیو

دوست آنست که گیرد دستِ دوست

چیزی که در اکوسیستم استارتاپی ایران کمتر تمرین کرده‌ایم افق دید وسیعی است که در آن تیم‌ها کنار هم پا می‌گیرند و با تکیه بر ارزش‌های خلق شده، اتفاقات بزرگ‌تری رقم می‌زنند و گره از چالش‌های اساسی باز می‌کنند. ما تلاش کردیم به اندازه‌ی خودمان در این مسیر گام برداریم و جای اختراع دوباره‌ی چرخ، هم‌افزایی کنیم.