دوره های لـینگـولـیو

زبان انگلیسی پیشرفته
زبان انگلیسی پیشرفته

یادگیری زبان انگلیسی با دوره آنلاین مقدماتی ما! بهبود مهارت‌های زبان انگلیسی خود را با تمرینات عملی و تعاملی تجربه کنید.

  • 10 ساعت
  • آخرین بروزرسانی 1403/03
  • انگلیسی
3600000تومان
زبان متوسط انگلیسی
زبان متوسط انگلیسی

یادگیری زبان انگلیسی با دوره آنلاین مقدماتی ما! بهبود مهارت‌های زبان انگلیسی خود را با تمرینات عملی و تعاملی تجربه کنید.

  • 10 ساعت
  • آخرین بروزرسانی 1403/03
  • انگلیسی
3600000تومان
زبان انگلیسی مقدماتی
زبان انگلیسی مقدماتی

یادگیری زبان انگلیسی با دوره آنلاین مقدماتی ما! بهبود مهارت‌های زبان انگلیسی خود را با تمرینات عملی و تعاملی تجربه کنید.

  • 10 ساعت
  • آخرین بروزرسانی 1403/03
  • انگلیسی
3000000تومان
جستجوی پیشرفته

دسته بندی ها