چگونه به آسانی به کودک خود آموزش دهیم

دلیل اصلی مبارزه کودکان با مدرسه ترس است. و در بیشتر موارد, تقصیر والدین آنهاست. من به دلیل ناامیدی مالی شروع به تدریس خصوصی ریاضی کردم. من به تازگی از شغلم به عنوان پیشخدمت اخراج شده بودم, بیشتر تصحیح در مشاغل در نیویورک به هند واگذار شده بود, و برای سومین بار در زندگی ام با فقر شدید مواجه شدم.